ABOUT CHURCH
PAR BAZNĪCU
Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Draudzes dzīve
Draudzes nodoklis
PII "Gaismiņa"
     Vēsture
     Jaunumi
     Galerija
Atbildes
Iespēja ziedot
Misija Indijā
Noderīgas saites

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 

Vēsture

Valkas vēsturnieki pētījumos min 1927.gadu. Tad dibināts Lugažu draudzes Lugažu evanģēliski luteriskās baznīcas bērnudārzs.     Tas pulcēja trūcīgo ģimeņu bērnus un tajā nodarbojās ar pabalstiem – ēdināšanu-, bet ne ar bērnu audzināšanu.

Arhīva dokuments Nr.86 apliecina, ka Lugažu draudzē 1927.gadā darbojusies 20-25 bērnu grupa audzinātājas Tomsones vadībā.     Ik rītu pirms darba tika skaitīta lūgšana.

Bērnu rotaļu stūrītis bija nabadzīgs: leļļu gultiņa, dažas lelles, vecs leļļu pavards, katliņš, krūzīte, bumba. Bērni rotaļlietas saudzēja un tās kalpoja ilgi. Bērni mācījās būt draudzīgi, klausījās Bībeles lasījumus, mācījās lasīt.

Bērnudārzu uzturēt bija dārgi, tas balstījās uz ziedojumiem un brīvprātību. 1929.gadā izveidoja Valkas Bērnu palīdzības nodaļu, kas pārņēma bērnu ēdināšanu un bērnudārza vadību.              Telpas palika tās pašas – draudzes ēkā-, jo tās jau bija pielāgotas bērnu vajadzībām.

Nodaļas valdē darbojās 9 biedri, priekšsēdētājs O.Bērziņš. 1930.gadā aktīvi darbojās jau 84 cilvēki. Līdzekļus bērnudārza uzturēšanai nodaļa ieguva no biedru maksām, ziedojumiem, sarīkojumu rīkošanas, pabalstiem. Tas prasīja milzīgas pūles, bērnudārzā uzņēma bērnus bez maksas, arī par pazeminātu maksu bērni saņēma brokastis un pusdienas. Bez maksas uzņemtos bērnus apgādāja ar veļu, drēbēm un apaviem. Bērnudārza vadīšanai un apkalpošanai nodaļa algoja divus darbiniekus.  Rīkoja Ziemassvētku eglītes pasākumus ar mazo bērnu uzstāšanos.  Bērni dārziņā tika nodarbināti atbilstoši savām spējām un vecumam. Galvenā mācību metode bija rotaļa. Ar tās palīdzību mācījās lasīt, rēķināt, attīstīja maņu orgānus, audzināja ētiku un ierādīja darba iemaņas.

Krīstīgais bērnudārzs pastāvēja īsu laiku. Tomēr Lugažu draudzes ēka ir vienmēr kalpojusi kā vieta, kur bērni saņem mīlestību un gādību.

Pēc Otrā pasaules kara sāka atjaunoties bērnudārza darbība, valsts deva līdzekļus. 1944.gada 1.oktobrī bērnudārzs tika ierīkots Rīgas ielā 14 – Lugažu draudzes mājā.

H.Rūdofa uzņēmās bērnudārza vadību. Mācības notika latviešu un krievu valodās. Audzināšanas darbu kontrolēja Izglītības nodaļa un Rīgas pirmskolas inspektori. Inventārs, mācību līdzekļi un rotaļlietas bija trūkums, problēma. Tādēļ audzinātājas kopā ar bērnu vecākiem pielika pūles un radoši darbojās: gatavoja rotaļlietas, mācību līdzekļus un iekārtoja telpas.
Bērnudārzā darbojās trīs grupas. Silītē uzņēma bērnus no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem jaunus, to apmeklēja 20 bērni. Jaunākajā grupā uzņēma bērnus no 4 līdz 5 gadu vecumam, to apmeklēja 17 bērni. Vecākajā grupā bija 22 bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem. Pieaugot bērnu skaitam pilsētā, visiem nepietika vietas bērnudārzā. tapēc 1961.gadā uzcēla jaunu bērnudārzu Puškina ielā 10 – Valkas 1.bērnudārzs. Vecais bērnudārzs tika pārdēvēts par Valkas 2.bērnudārzu. Bērnudārzs darbojās līdz 1992.gadam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1993.gadā Valkas-Lugažu evanģēliski luteriskā draudze atguva īpašumus un bijušā bērnudārza telpās sāka darboties draudzes kanceleja un Svētdienas skola.

Valkas-Lugažu evanģēliski luteriskās draudzes mācītājam Arnim Bušam un toreizējai draudzes priekšniecei Annai Dreimanai radās doma dibināt kristīgo bērnudārzu “Gaismiņa”. 1998.gadā izveidoja  Valkas-Lugažu evanģēliski luteriskās draudzes pirmskolas izglītības iestādi “Gaismiņa” draudzes mājā. Atklāšanā to iesvētīja Jānis Vanags un  Valkas-Lugažu evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Arnis Bušs. Atklāšanā piedalījās Latvijas Sarkanā krusta prezidents A.Laucis.

Bērnudārzu dibināja ar mērķi veidot bērnu apkārtējās pasaules uztveri saskarsmē ar Dieva vārdu, sludinot Kristus mācību caur bērniem, vecākiem un vecvecākiem. Tas ir Dieva prāts:”Ejiet un māciet!”

Tā ir vienīgā pirmskolas iestāde rajonā ar kristīgu ievirzi. Tās pamatvērtības ir ticība Dievam un tuvākā mīlestība.

Garīgu, fizisku un materiālu atbalstu sniedz draudze, Valkas Sarkanais krusts, Zviedrijas Ekero evanģēliski luteriskā draudze un Vijciema privātais bērnudārzs.

No 1998. līdz 2001.gadam bērnudārza vadītāja bija Anna Dreimane, kas bērniem pasniedza kristīgo mācību.

2000.gadā nosaukums mainījās uz  Valkas-Lugažu evanģēliski luteriskās draudzes kristīgā pirmskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”.

2001.gadā par vadītāju sāka strādāt Indra Jākobsone, kas ieguvusi izglītību Lutera Akadēmijā un sarakstījusi kristīgās ētikas mācību grāmatu “Ievads kristīgajā ētikā 7.klasei”.

Šobrīd bērnudārza vadītāja Ilva Kazaka.
 Kontakti


Draudzes mācītājs
Andris Reiters
pieņemšana draudzes mājā vai baznīcā
katru piektdienu
no plkst. 17-19

t. nr. 29633822Draudzes e-pasts
baznica@valka.lv

Sociālie tīkli
Facebook lapa
facebook.com/

valkaslugazubaznica/

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »