ABOUT CHURCH
PAR BAZNĪCU
Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Draudzes dzīve
Draudzes nodoklis
PII "Gaismiņa"
Atbildes
Iespēja ziedot
Misija Indijā
Noderīgas saites

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
vienotās
pamatprasības
kristībai, iesvētībai un laulībai

KRISTĪBA
Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tiks pazudināts”. Mk 16:16 Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

NORMA.

Bērna vecāki ir kristīti, iesvētīti luteriskajā Baznīcā un salaulāti draudzes
locekļi.
Krustvecāki ir iesvētīti lutersikajā Baznīcā.

IESVĒTĪBA
Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

‍‍NORMA.

‍Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums - 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam.

LAULĪBA
Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē.
‍Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā: tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

NORMA. Līgava un līgavainis ir kristīti un iesvētīti draudzes locekļi. 


MIRUŠO IZVADĪŠANA
Kristīga mirušo izvadīšana ir pēdējais pienākums pret mirušo, nododot viņu Dieva rokās, kā arī mierinājums sērojošajiem ar Evaņģēlija vēsti, stiprinot viņus ar augšāmcelšanās cerību. Kristīgā izvadīšanā tiek pasludināts Dieva vārds, uzsverot Kristus upuri par mūsu grēkiem, Viņa augšāmcelšanos un mūžīgās dzīvības apsolījumu visiem Viņa ticīgajiem: tāpēc, ka Viņš ir miris un augšāmcēlies, arī mēs visi reiz tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei.


 Kontakti


Draudzes mācītājs
Andris Reiters
pieņemšana draudzes mājā vai baznīcā
katru piektdienu
no plkst. 17-19

t. nr. 29633822Draudzes e-pasts
baznica@valka.lv

Sociālie tīkli
Facebook lapa
facebook.com/

valkaslugazubaznica/

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »